Γιαννακής Όμηρος   Κύριος ΕΛΕ    Τηλέφωνο: 2108109130 Γραφείο: 212 e-mail: ogiannakis@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/K-4420-2013   Σταδιοδρομία 

Ο Όμηρος Γιαννακής έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 1998 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα το 2001 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2008 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD) στην Αστροφυσική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2002 έως το 2005 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το 2005 έως το 2016 ανήκε στο μόνιμο Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΑΑΔΕΤ. Τον Μάρτιο του 2017 προήχθη στη βαθμίδα του Κύριου ΕΛΕ.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Μοντέλα ακτινοβολίας ενεργειακών σωματιδίων του διαστημικού χώρου, μελέτη της επίπτωσης της ακτινοβολίας ενεργειακών σωματιδίων σε διαστημικές συσκευές, GEANT4 (particle transport toolkit), PDS data archiving.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα