Γεωργακάκης Αντώνης   Κύριος Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109169 Γραφείο: 108 e-mail: age@noa.gr Web: http://members.noa.gr/age/ Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/K-4457-2013   Σταδιοδρομία 

Ο Αντώνης Γεωργακάκης έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1995, MSc στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1995 και το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) στην Αστροφυσική από το Imperial College London (UK) to 1998. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο of Birmingham (UK) (1998-2000), στο Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών (2002-2005) και στο Astrophysics group στο Imperial College London (UK) (2005-2006). Από το 2006 έως το 2008, διατέλεσε Υπότροφος Marie Curie στο Astrophysics group του Imperial College London (UK) και το 2008 επέστρεψε, ως Εντεταλμένος Ερευνητής, στο ΙΑΑΔΕΤ. Από το 2011 έως το 2016 βρισκόταν σε άδεια άνευ αποδοχών και εργαζόταν στο Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics στο Garhing (Γερμανία). To 2018 προήχθη σε Κύριο Ερευνητή του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Παρατηρησιακή εξωγαλαξιακή αστροφυσική, μεγάλης κλίμακας δομές και περιβάλλον Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων, X-ray παρατηρήσεις, εξάπλωση και εξέλιξη των μαύρων οπών στα γαλαξιακά κέντρα στον κοσμικό χρόνο, σύνθεση της διάχυτης ακτινοβολίας εξωγαλαξιακού υποβάθρου, φυσικές συνθήκες ανάπτυξης της μάζας των μαύρων οπών.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα