Μπαλάσης Γεώργιος   Διευθυντής Ερευνών    Τηλέφωνο: 2108109185 Γραφείο: 212 e-mail: gbalasis@noa.gr Web: http://members.noa.gr/gbalasis/ Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/G-8680-2012   Σταδιοδρομία 

O Γεώργιος Μπαλάσης έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΕΚΠΑ) το 1995, το M.Sc. by Res. στη Γεωφυσική από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Μ. Βρετανία) το 1997, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης το 1998 και το διδακτορικό του δίπλωμα στον Εφαρμοσμένο Ηλεκτρομαγνητισμό το 2001 από το ΕΚΠΑ.

Εργάστηκε το 2002-2006 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στον Τομέα του Μαγνητικού Πεδίου της Γης στο GeoForschungsZentrum Potsdam (Γερμανία). Ήλθε ως Δόκιμος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το 2006, εξελέγη στη βαθμίδα του Εντεταλμένου Ερευνητή το 2009, τον Δεκέμβριο του 2013 προήχθη στη βαθμίδα του Κύριου Ερευνητή και τον Ιούλιο του 2018 στη βαθμίδα του Διευθυντή Ερευνών.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις αφορούν τον τομέα της Διαστημικής Φυσικής, επικεντρώνονται ωστόσο σε φυσικές διεργασίες στη μαγνητόσφαιρα της Γης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του διαστημικού καιρού. Διαστημική και Επίγεια Μαγνητομετρία. Προηγμένες μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών αλλά και εφαρμογές της θεωρίας της πολυπλοκότητας είναι μεταξύ των αντικειμένων που έχει ειδικευθεί.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα