Αναστασιάδης Αναστάσιος   Διευθυντής Ερευνών    Τηλέφωνο: 2108109194 Γραφείο: 208 e-mail: anastasi@noa.gr Web: http://members.noa.gr/anastasi Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/G-8917-2011   Σταδιοδρομία 

O Αναστάσιος Αναστασιάδης έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1986 και το διδακτορικό του δίπλωμα (Ph.D.) στην Αστροφυσική από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 1994.

Εργάστηκε το 1991-1992 ως διδακτορικός ερευνητής στο Max Planck Institut fur Extraterrestrische Physik (MPE) στη Γερμανία. Από το 1995 μέχρι το 1998 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στον Τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Εξελέγη ως Εντεταλμένος Ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (EAA) τον Σεπτέμβριο του 1998 και προήχθη στη βαθμίδα του Κύριου Ερευνητή τον Ιανουάριο του 2002. Από το Δεκέμβριο του 2007 είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μέλος της Ομάδας Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Διαστημική Φυσική και Αστροφυσικό Πλάσμα, Διαδικασίες επιτάχυνσης, μεταφοράς, διάχυσης φορτισμένων σωματιδίων και εκπομπή ακτινοβολίας στην Ηλιοφυσική, Σύζευξη Γής - Ηλίου και Διαστημικός Καιρός, Ζώνες Ακτινοβολίας και Μαγνητοσφαιρική Φυσική.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα