Ξενάκη Ίριδα   Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια    Τηλέφωνο: 2108109188 Γραφείο: 217 e-mail: ixenaki@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/L-5968-2017   Σταδιοδρομία 

Η Ίριδα-Σπυριδούλα Ξενάκη είναι απόφοιτος της σχολής Θετικών Επιστημών, του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 2010. Απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα «Επεξεργασία σήματος για τις επικοινωνίες και τα πολυμέσα» από το ίδιο τμήμα το 2012. To 2017 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στην Επεξεργασία Σήματος και την Αναγνώριση Προτύπων από το ΕΚΠΑ. Από το 2013 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμoγών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της αναγνώρισης προτύπων και της επεξεργασίας σήματος για εφαρμογές σε υπερφασματικές εικόνες.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα