Τσέκερη Αλεξάνδρα   Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια    Τηλέφωνο: 2108109183 Γραφείο: 206 e-mail: atsekeri@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/L-5503-2013   Σταδιοδρομία 

Η Αλεξάνδρα Τσέκερη γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1981. Είναι απόφοιτος του τμήματος των Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το 2004. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο πεδίο της Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπισης το 2011, στο τμήμα arth and Environmental Sciences στο Graduate School and University Center, The City University of New York. Από το 2011 έως σήμερα εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA).

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Τηλεπισκόπιση των αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας μεθόδους παθητικής και ενεργής τηλεπισκόπισης, με έμφαση στη χρησιμοποίηση της πόλωσης του φωτός. Εφαρμογές νευρωνικών δικτύων και άλλων μεθόδων αντιστροφής για την ανάκτηση των ιδιοτήτων των αερολυμάτων.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα