Σολωμός Σταύρος   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109183 Γραφείο: 206 e-mail: stavros@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/C-4889-2014   Σταδιοδρομία 

Ο Σταύρος Σολωμός είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Εθνικού και ΚαποδIστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ, 2001). Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Φυσική Περιβάλλοντος / Μετεωρολογία από το ΕΚΠΑ το 2003. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ σωματιδιακών ρύπων και νεφών το 2011 στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2006 έως το 2013 εργάστηκε ως ερευνητής στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Μοντέλων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2013 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA)

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Ατμοσφαιρικά μοντέλα, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στο περιοχικό κλίμα, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (κυκλώνες, πλημμύρες, μεταφορά σκόνης), ατμοσφαιρική ρύπανση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα