Προεστάκης Εμμανουήλ   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109181 Γραφείο: 205 e-mail: proestakis@noa.gr     Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Ο Εμμανουήλ Προεστάκης, γεννήθηκε στη Μυτιλήνη Λέσβου το 1985. Από το Μάρτιο του 2011 είναι απόφοιτος της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Φυσική Περιβάλλοντος από το Ινστιτούτο Φυσική Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Βρέμης στη Γερμανία (08/2013), με αντικείμενο πτυχιακής εργασίας τη μέτρηση fluorescence με χρήση δορυφορικών δεδομένων. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιο Πατρών (03/2018) με αντικείμενο την χρήση δορυφορικών τεχνικών ενεργητικής και παθητικής τηλεπισκόπησης, με απώτερο στόχο τη μελέτη της πλήρους τρισδιάστατης δομής της ατμόσφαιρας. Έχει περισσότερες 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (h-index 5), ενώ είναι κριτής σε 4 επιστημονικά περιοδικά υψηλής κατάταξης. Από το 2014 συνεργάζεται με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα (Talos Project, Ευρωπαικο-Κινεζική συνεργασία MarcoPolo and Panda Project, DEDICAtE, EKAD3).

  Ενδιαφέροντα και Αρμοδιότητες 

Περιβαλλοντική φυσική με έμφαση στις δορυφορικές τεχνικές ενεργητικής και παθητικής τηλεπισκόπησης και τις εφαρμογές τους, φυσική νεφών και αιωρούμενων σωματιδίων, φυσική και μαθηματική κλιματολογία.

 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα