Πολυχρονίου Άννα   Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια    Τηλέφωνο: 2108109219 Γραφείο: Ρετιρέ e-mail: apolychroniou@noa.gr Web: http://annapolychroniou.wix.com/anna/ Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/O-5862-2015   Σταδιοδρομία 

Η Δρ. Άννα Πολυχρονίου απέκτησε Πτυχίο Φυσικής (κατ. Υπολογιστικής Φυσικής) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2007. Της απονεμήθηκε ο τίτλος της Διδάκτορος στην Επιστήμη της Πληροφορικής, στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης από το School of Computing Science, University of Glasgow το 2014. Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στον τομέα της Αρχαιομετρίας από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Από τον Νοέμβριο του 2015 είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στα πλαίσια του Προγράμματος BEYOND στο ΙΑΑΔΕΤ, ΕΑΑ.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Remote Sensing, Remote Sensing in Archaeology, Seismology, Mobile Database Systems, Machine Learning, Image Processing.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα