Παούρης Ευάγγελος   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109194 Γραφείο: 208 e-mail: evpaouris@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/N-8006-2018   Σταδιοδρομία 

Ο Ευάγγελος Παούρης είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής με κατεύθυνση στην Αστροφυσική, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), από το 2010. Το 2013 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αστροφυσική, ενώ το 2017 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. Ως μέλος της ερευνητικής ομάδας της Κοσμικής Ακτινοβολίας του ΕΚΠΑ έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από το 2011 έως και σήμερα. Τον Μάρτιο του 2018 εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών όπου εργάζεται ως μεταδιδακτορικός Ερευνητής.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Φυσική Διαστήματος και Ηλιακή Φυσική. Μελέτη των Στεμματικών Εκτινάξεων Μάζας (ΣΕΜ) και των Διαπλανητικών ΣΕΜ (ΔΣΕΜ). Επίδραση των ΔΣΕΜ στην Γη, δημιουργία Γεωμαγνητικών Καταιγίδων και πρόβλεψη Διαστημικού Καιρού. Μελέτη Κοσμικής Ακτινοβολίας (ΚΑ) γαλαξιακής και ηλιακής προέλευσης. Διαμόρφωση γαλαξιακής ΚΑ από ηλιακές και διαπλανητικές παραμέτρους.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα