Μυλωνά Ελευθερία   Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια    Τηλέφωνο: 2108109195 Γραφείο: 202 e-mail: emylona@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/D-7410-2014   Σταδιοδρομία 

Η Δρ. Ελευθερία Μυλωνά έλαβε το πτυχίο της στην Φυσική από την Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2006 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ακουστική από την Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου το 2007. Το 2014 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στην Ανάλυση Εικόνας από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Για την διδακτορική της έρευνα έλαβε υποτροφία συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ερευνητικού έργου Ηράκλειτος ΙΙ. Από τον Μάρτιο του 2014, εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας 16 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές και κεφαλαίων βιβλίων.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αναγνώριση προτύπων και μηχανική μάθηση καθώς και την ανάλυση εικόνας με έμφαση στις βιοϊατρικές και υπερφασματικές εικόνες.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα