Μούντριχας Γεώργιος   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109165 Γραφείο: 105 e-mail: gmoun@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/K-6096-2013   Σταδιοδρομία 

Ο Γιώργος Μούντριχας απέκτησε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2003), το μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Αστροφυσική από το κολέγιο Queen Mary, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (2004) και το διδακτορικό του από το University of Durham (2008). Από το 2011 εργάζεται στο ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως μεταδιδακτορικός ερευνητής.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Μελέτη της μεγάλης κλίμακας δομής και του περιβάλλοντος των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων, κβάζαρ, γαλαξιών και σμήνη γαλαξιών μέσω της σμηνοποίησής τους και των παραμορφώσεων του χώρου Ερυθρής Μετατόπισης. Συνάρτηση Φωτεινότητας στις ακτίνες Χ. Βαρυτικοί φακοί.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα