Μάλλιος Σωτήριος   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109181 Γραφείο: 205 e-mail: smallios@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/B-7630-2019   Σταδιοδρομία 

Ο Σωτήριος Μάλλιος έλαβε το πτυχίο του στις Φυσικές Επιστήμες, με κατεύθυνση στην Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμό από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 2005. Το 2015 έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Pennsylvania State University, των ΗΠΑ.
Εργάστηκε σαν βοηθός έρευνας στην Ομάδα Μικροκυματικών και Οπτικών Εφαρμογών, του Φυσικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2010), καθώς και στην Ομάδα Ατμοσφαιρική Ηλεκτροδυναμικής, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Pennsylvania State University (2010-2015). Το 2019 εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως Μετα-διδακτορικός Ερευνητής.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Ατμοσφαιρικός Ηλεκτρισμός, Μεταβατικά Φωτεινά Φαινόμενα, Μετεωρολογία, Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία, Δυναμική Ρευστών, Φυσική Πλάσματος, Αριθμητική Μοντελοποίηση, Υπολογιστική Φυσική.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα