Λιάκος Αλέξιος   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109168 Γραφείο: Εργαστήριο e-mail: alliakos@noa.gr Web: http://alexiosliakos.weebly.com/ Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/K-4452-2013   Σταδιοδρομία 

Ο Αλέξιος Λιάκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών από το 2006. Απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης στην Αστρονομία, Αστροφυσική και Μηχανική το 2008 και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο την Παρατηρησιακή Αστροφυσική το 2012 στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 2012 και το 2013 εργάστηκε ως υποστηρικτής αστρονομικών παρατηρήσεων-χειριστής οργάνων του τηλεσκοπίου "Αρίσταρχος" στο αστεροσκοπείο Χελμού του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ-EAA). Από τις αρχές του 2014 έως και τον Σεπτέμβρη του 2015 εργάστηκε στο ΙΑΑΔΕΤ-EAA ως μεταδιδακτορικός ερευνητής του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Κατασκευή κάμερας ευρέως πεδίου για το τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος"» ("Aristarchos Wide Field Camera" - AWFC) (χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ/ΚΡΗΠΙΣ-ΠΡΟΤΕΑΣ) και συμμετείχε επικουρικά στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Κάμερα ευρέως πεδίου Manchester-Athens» ("Manchester-Athens Wide Field Camera" - MAWFC) και στην υποστήριξη του τηλεσκοπίου "Αρίσταρχος" (οργανολογία και υποστήριξη παρατηρήσεων). Από τον Νοέμβριο του 2015 συνεχίζει να εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΙΑΑΔΕΤ-EAA στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "NELIOTA" (χρηματοδότηση από ESA).

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Παρατηρησιακή Αστροφυσική (επεξεργασία και ανάλυση φωτομετρικών και φασματοσκοπικών δεδομένων): Εκλειπτικά συστήματα αστέρων, αστεροσεισμολογία - παλλόμενοι αστέρες, διπλά συστήματα αστέρων σε πλανητικά νεφελώματα, κατακλυσμικοί αστέρες, καινοφανείς και εξωγαλαξιακοί καινοφανείς, μεταβλητοί αστέρες σε σμήνη, Blazars, Δορυφόροι πλανητών και εξωπλανήτες.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα