Λεωνιδάκη Ιωάννα   Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια    Τηλέφωνο: 2108109129 Γραφείο: 106 e-mail: ileonid@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/K-4351-2013   Σταδιοδρομία 

Η Ιωάννα Λεωνιδάκη έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 2003 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική το 2006 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2012, έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα (Ph.D.) στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από τα τέλη του 2012, δουλεύει σαν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπισης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Παρατηρησιακή Εξωγαλαξιακή Αστροφυσική, με ειδίκευση στην οπτική, ακτίνων-Χ και υπέρυθρη αστροφυσική. Μελέτη των ιδιοτήτων των λαμπρών γαλαξιών στα υπέρυθρα μήκη κύματος (ULIRGs) καθώς και έρευνα της φυσικής κατάστασης των μοριακών νεφών και της φάσης του πυκνού αερίου στους γαλαξίες. Μελέτη των ιδιοτήτων των Υπολειμμάτων Υπερκαινοφανών σε διαφορετικούς τύπους γαλαξιών και σε διάφορα μήκη κύματος, με σκοπό τη μελέτη της αλληλεπίδρασής τους με τα μοριακά νέφη και τη μεσοαστρική ύλη.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα