Κουτουλίδης Λάζαρος   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109165 Γραφείο: 105 e-mail: lazkout@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Ο Λάζαρος Κουτουλίδης απέκτησε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2006) το μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2008) καθώς και το διδακτορικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο το 2014.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Μελέτη της μεγάλης κλίμακας δομής, μέσω της χωρικής και γωνιακής σμηνοποίησης Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων που έχουν ανιχνευθεί στις ακτίνες Χ, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους δορυφόρους Chandra και ΧΜΜ-Νewton.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα