Γιαμπουράς Πάρης   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109189 Γραφείο: 218 e-mail: parisg@noa.gr     Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

O Πάρης Γιαμπουρας εργάζεται υπό την επίβλεψη του κ. Αθανάσιου Ροντογιάννη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν μεθόδους Βayesian learning, μη γραμμική παλινδρόμηση, manifold learning,διαδικασίες Gauss και τις εφαρμογές αυτών στο πρόβλημα του φασματικού διαχωρισμού υπερφασματικών εικόνων, καθώς και στην επεξεργασία ιατρικών εικόνων και video.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα