Δασύρα Καλλιόπη   Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια    Τηλέφωνο: 2108109164 Γραφείο: 109 e-mail: dasyra@noa.gr Researcher-ID: https://orcid.org/0000-0002-1482-2203   Σταδιοδρομία 

Η Δρ. Καλλιόπη Δασύρα ολοκλήρωσε τις σπουδές της για το πτυχίο Φυσικής το 2002 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα Αστροφυσικής το 2003 στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Πραγματοποίησε τη διδακτορική της διατριβή στα Max Planck Institute και Ludwig Maximilians University της Γερμανίας, με θέμα τις αλλαγές που επιφέρουν οι συγκρούσεις γαλαξιών στη δομή και την εξέλιξή τους. Το 2006 μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου ξεκίνησε το πρώτο της μεταδιδακτορικό ερευνητικό συμβόλαιο στο California Institute of Technology με σκοπό να διερευνήσει μεταβολές στις ιδιότητες των γαλαξιών (στο υπέρυθρο) για διαφορετικές χρονικές περιόδους του Σύμπαντος. Κατόπιν διατέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης στη Γαλλία, στο Commissariat à L’Energie Atomique και στο Αστεροσκοπείο του Παρισιού, καθώς και στην Ελλάδα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έκτοτε μελετάει την επίδραση μαύρων τρυπών στην εξέλιξη γαλαξιών (π.χ., μέσω ανέμων που δημιουργούν όταν εκλύουν ενέργεια από ύλη που απορρόφησαν). Από το 2013 έχει συχνά υπάρξει εξωτερικός συνεργάτης του ΕΑΑ, ενώ από τον Αύγουστο του 2018 είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΑΑ. Έχει στηρίξει την καριέρα της με κονδύλια της NASA, της Γαλλικής διαστημικής εταιρίας (CNES), της υποτροφίας Marie Curie Intra-European Fellowship (2 φορές), και του ΕΛΙΔΕΚ (για τη δημιουργία ερευνητικής ομάδας από μεταδιδάκτορες). Το 2016 της απονεμήθηκε το βραβείο L’Oréal-UNESCO για τις γυναίκες στην Επίστημη στην Ελλάδα.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Εξέλιξη γαλαξιών, συγκρούσεις γαλαξιών, κινηματική αστεριών/αερίου σε γαλαξίες, δυναμική/βαρυονική μάζα γαλαξιών, αστρογέννεση, ιδιότητες του μεσοαστρικού υλικού (σε τυπικές ή ακραίες συνθήκες), διάδοση της ακτινοβολίας (σε συνεχές και γραμμές εκπομπής), αναγνώριση ενεργών γαλαξιακών πυρήνων σε διάφορα μήκη κύματος, μαζα και προσαύξηση μελανών οπών, πίδακες και feedback μελανών οπών, ρόλος των μελανών οπών στην εξέλιξη γαλαξιών.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα