Αθανασοπούλου Ελένη   Εξωτερική επιστημονική συνεργάτης    Τηλέφωνο: 2108109170 Γραφείο: ΙΕΠΒΑ e-mail: eathana@meteo.noa.gr   Σταδιοδρομία 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωλογίας (ΕΚΠΑ, 2000), Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Φυσική Περιβάλλοντος (2003) και Διδακτορικού Διπλώματος Φυσικής (2009) από το τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. Η διδακτορική της διατριβή ήταν στο αντικείμενο της ανόργανης χημείας αιωρούμενων σωματιδίων κατά την αλληλεπίδραση ανθρωπογενών και φυσικών πηγών ρύπανσης στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας (χρηματοδοτούμενη υποτροφία). Παράλληλα, συμμετείχε στις ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα της ομάδας 'Αριθμητικές εφαρμογές ατμόσφαιρας' του τομέα 'Φυσική Περιβάλλοντος & Μετεωρολογία' του ΕΚΠΑ. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο της Καρλσρούης (KIT, Γερμανία) κατά το χρονικό διάστημα 2012-2013, στο αντικείμενο της οργανικής χημείας των αιωρούμενων σωματιδίων (ανάπτυξη αλγόριθμου και εφαρμογή μοντέλου). Στη συνέχεια έλαβε χρηματοδοτούμενη υποτροφία (2012-2015) για την υλοποίηση του προγράμματος "Χημικές και φυσικές διεργασίες των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή του Αιγαίου κατά τη διάρκεια Ετησίων και επεισοδίων Σαχάρας" (Δράση: "υποστήριξη μεταδιδακτόρων", συγχρηματοδότηση από ΕΕ & Ελλάδα), σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και με το Πανεπιστήμιο του Manchester (Μ.Β.). Έχει συμμετάσχει σε 17 ερευνητικά προγράμματα, στη συγγραφή 11 (9 ως πρώτη συγγραφέας) επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά υπό κρίση και σε 24 δημοσιοποιήσεις άρθρων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Είναι μέλος της ομάδας Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας του ΕΑΑ από το 2011, με αντικείμενο την μελέτη επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης (π.χ. φωτιές, οικιακή θέρμανση) και της επίδρασής τους στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και στο ισοζύγιο ακτινοβολιών.

   
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα