Αλικάκος Ιωάννης   Μεταδιδακτορικός Ερευνητής    Τηλέφωνο: 2108109161 Γραφείο: 111 e-mail: johnal@noa.gr Researcher-ID: http://www.researcherid.com/rid/L-8975-2013   Σταδιοδρομία 

Ο Ιωάννης Αλικάκος έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 2002, το μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος, Γης, Διαστήματος το 2004 και το διδακτορικό του δίπλωμα το 2011 στην παρατηρησιακή αστροφυσική με τίτλο διατριβής «Ανίχνευση και Μελέτη Υπολειμμάτων Υπερκαινοφανών και Εξωγαλαξιακής σκόνης». Από το 2009 εργάζεται ως υποστηρικτής αστρονομικών παρατηρήσεων στο τηλεσκόπιο "Αρίσταρχος" του αστεροσκοπείου Χελμού, του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα 

Μελέτη σε πολλαπλά μήκη κύματος των Υπολειμμάτων Υπερκαινοφανών αστέρων και της αλληλεπίδρασής τους με τo μεσοαστρικό υλικό. Διερεύνηση των φυσικών ιδιοτήτων της πολύ κρίας σκόνης του μεσογαλαξιακού χώρου. Μελέτη των ιδιοτήτων των Κατακλυσμιαίων Μεταβλητών Αστέρων.

 
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα