Βάρσος Θωμάς   Τεχνικό Προσωπικό    Τηλέφωνο: 2108109107 Γραφείο: Newall e-mail: varsos@noa.gr   Σταδιοδρομία 

Ο Θωμάς Βάρσος είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε., μέλος της Επιστημονικής Ενωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών με αρ. Μητρώου 33423. Από 1/2/1984, εργάζεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

   
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα