Ματσόπουλος Νικόλαος   Τεχνικό Προσωπικό (σε σύνταξη)    e-mail: nmatsop@otenet.gr   Βιογραφικό 

Ο Νικόλαος Ματσόπουλος είναι κάτοχος Πτυχίου Ναυπηγού Μηχανικού, Πτυχίου στις Φυσικές Επιστήμες (BSc), καθώς και δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Επικοινωνία της Επιστήμης (MSc) και την Εκπαίδευση (ΜΔΕ).

Την περίοδο 1973-1978 εργάστηκε ως άμισθος παρατηρητής στο Αστρονομικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ και ο 1979 εντάχθηκε στο μόνιμο προσωπικό του. Από το 1995 έως και τη συνταξιοδότησή του το 2014 υπήρξε ο υπεύθυνος για τη δημιουργία, υποστήριξη και ανάπτυξη του Κέντρου Επισκεπτών του ΙΑΑΔΕΤ στην Πεντέλη.

   
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα