Συνεργάτες Ερευνητές

Το ΙΑΑΔΕΤ δίνει τη δυνατότητα σε διακεκριμένους ερευνητές οι οποίοι έχουν στενές ερευνητικές συνεργασίες με μέλη του Ινστιτούτου να αποκτήσουν επίσημη σχέση "Συνεργάτη Ερευνητή". Αυτό τους επιτρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση με το μόνιμο προσωπικό στις υποδομές του Ινστιτούτου αλλά και να διαχειρίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικά προγράμματα με φορέα το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ. Περισσότερες πληροφορίες για να γίνει κάποιος συνεργαζόμενος ερευνητής βρίσκονται εδώ.

Οι ακόλουθοι 10 επιστήμονες είναι Συνεργάτες Ερευνητές του Ινστιτούτου.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Συνεργάτης Ερευνητής
2108109171
Angelos.Vourlidas@jhuapl.edu
Συνεργάτης Ερευνητής
2108109171
iadaglis@phys.uoa.gr
Συνεργάτης Ερευνητής
2108109171
kyr@chemeng.ntua.gr
Συνεργάτης Ερευνητής
2108109171
ivankutiev@yahoo.com
Συνεργάτης Ερευνητής
2108109171
nsergis@phys.uoa.gr
Συνεργάτης Ερευνητής
2108109171
tsingan@phys.uoa.gr
Συνεργάτης Ερευνητής
2108109171
deshatzi@phys.uoa.gr
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Φεβρουάριος 2019

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα