Δημοσιεύσεις

Στα ακόλουθα ιστογράμματα παρουσιάζεται μια απεικόνηση του συνολικού ερευνητικού έργου του Διευθυντή και των 27 μόνιμων μελών του Iνστιτούτου (23 ερευνητών, 2 Κύριων ΕΛΕ και 2 μελών ειδικού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού) το οποίο έχει δημοσιευθεί καθόλη την καριέρα τους σε περιοδικά με κριτές (1,169 εργασίες) καθώς και της απήχησής του (~33,000 αναφορές). Επιπλέον περιλαμβάνεται το αντίστοιχο έργο των 10 Συνεργατών Ερευνητών του Ινστιτούτου (984 εργασίες και ~31,000 αναφορές) (Πηγή Web of Science - 27 Απριλίου 2018). [Πιέστε στην εικόνα για μεγαλύτερη ανάλυση].

 
  small product photo  
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 
Αναφορές στις δημοσιεύσεις αυτές
 


Οι δημοσιεύσεις των όλων των μελών του Ινστιτούτου (τόσο μόνιμων όσο και συνεργατών ερευνητών, μεταδιδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών) οι οποίες παρουσιάστηκαν σε περιοδικά με κριτές σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Web of Science, από το 2009 μέχρι και σήμερα, ακολουθούν.


Δημοσιεύσεις - 2017 (103) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2016 (103) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2015 (110) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2014 (92) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2013 (60) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2012 (50) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2011 (49) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2010 (65) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2009 (64) [+/-]

 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα