Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα μελών του Ινστιτούτου ανά πηγή χρηματοδότησης.

Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Διάρκεια Προΰπ/σμός ΙΑΑΔΕΤ (€)
IMPRESSIVE : Integrated Marine Pollution Risk assessment and Emergency management Support Service In ports and coastal enVironmEnts
Ι. Κεραμιτσόγλου
2018-2021
174.000
ASSESS - Episodic MAss LoSS in Evolved MaSsive Stars: Key to Understanding the Explosive Early Universe
Α. Μπονάνου
2018-2023
1.128.750
EXTREMA: EXTReme tEMperature Alerts for Europe
Ι. Κεραμιτσόγλου
2018-2019
169.000
D-TECT - Does dust TriboElectrification affect our ClimaTe?
Β. Αμοιρίδης
2017-2022
1.968.000
EFFIS: Copernicus Data LOT. 2 - "Fire Monitoring Service”
Χ. Κοντοές
2017-2021
695.183
EOPEN: opEn interOperable Platform for unified access and analysis of Earth observatioN data
Χ. Κοντοές
2017-2020
218.125
EXCLELSIOR: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment
Χ. Κοντοές
2017-2018
80.000
TechTIDE: Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects
Α. Μπελεχάκη
2017-2020
275.000
PRE-EST - Preparatory Phase for the European Solar Telescope
Γ. Τσιροπούλα
2017-2020
18.000
NextGEOSS - Next Generation GEOSS for Innovation Business
Χ. Κοντοές
2017-2020
420.000
Marine-EO - Bridging Innovative Downstream Earth Observation and Copernicus enabled Services for Integrated maritime environment, surveillance and security
Χ. Κοντοές
2017-2020
123.375
Optical Infrared Coordination Network for Astronomy
Σ. Βασιλάκος
2017-2020
TBD
DUST-GLASS - Improving global dust prediction and monitoring through data assimilation of satellite-based dust aerosol optical depth
Β. Αμοιρίδης
2017-2019
164.653
Improving the conservation effectiveness of wetlands – WetMainAreas
Ι. Κεραμιτσόγλου
2017-2019
156.082
CLAIRE – Copernicus Application Facility for Environmental Effects on Health and Comfort
Ι. Κεραμιτσόγλου
2017-2019
49.968
TRIBUTE: TRigger BUffer zones for inundaTion Events
Ι. Κεραμιτσόγλου
2017-2018
136.650
PLANHEAT - Integrated tool for empowering public authorities in the development of sustainable plans for low carbon heating and cooling
Ι. Κεραμιτσόγλου
2016-2019
201.562
East European Center for Atmospheric Research (ECARS)
Β. Αμοιρίδης
2016-2019
178.925
GEO-CRADLE - Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS
Χ. Κοντοές
2016-2019
794.812
RECAP - PeRsonalised public sErvices in support of the implementation of the new CAP
Χ. Κοντοές
2016-2019
291.375
AHEAD - Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain
Ι. Γεωργαντόπουλος
2015-2019
163.551
FRAMEWORK SERVICE CONTRACT FOR COPERNICUS EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE RISK AND RECOVERY MAPPING- Call for tender JRC/IPR/2014/G.2/0012/OC, EC project
Χ. Κοντοές
2015-2018
Υπό καθορισμό
DustPedia: A definitive Study of Cosmic Dust in the Local Universe
Ε. Ξυλούρης
2014-2018
266.070
Παλαιότερα Ερευνητικά Προγράμματα
HESPERIA: High Energy Solar Particle Events Forecasting and Analysis
O. Μαλανδράκη
2015-2017
215.000
PHySIS: Sparse Signal Processing Technologies for HyperSpectral Imaging Systems
Α. Ροντογιάννης
2015-2017
190.000
MarcoPolo-Monitoring and Assessment of Regional air quality in China using space Observations
Β. Αμοιρίδης
2014-2017
100.000
TREASURE: Thermal Risk Reduction Actions and tools for secure cities
I. Κεραμιτσόγλου
2015-2016
140.358
Building Capacity For a Centre of Excellence for EO-based monitoring of Natural Disasters.
Χ. Κοντοές
2013-2016
2.305.650
Large-scale demonstrators in support of GMES and GNSS based services in Athens.
Χ. Κοντοές
2013-2016
133.514
Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization.
Ι. Α. Δαγκλής,
Γ. Μπαλάσης
2012-2014
598.242
Space-Data Routers for Exploiting Space Data.
Ι. Α. Δαγκλής,
Γ. Μπαλάσης
2010-2014
236.203
Τhe Most Massive Stars in the Local Universe.
Α. Μπονάνου
2009-2013
100.000
MS MONINA-Multi-scale Service for Monitoring NATURA 2000 Habitats of European Community Interest.
Ν. Σηφάκις,
Χ. Κοντοές
2010-2013
109.000
Virtual Observatory Infrastructure for Earth Observation Data.
Χ. Κοντοές
2010-2013
303.600
COronal Mass Ejections and Solar Energetic Particles: forecasting the space weather impact.
Ο. Μαλανδράκη
2011-2014
281.671
Data Services and Analysis Tools for Solar Energetic Particle Events and Related Electromagnetic Emissions.
Ο. Μαλανδράκη
2011-2013
186.166
Short Wave critical Infrastructure Network based on new Generation of high survival radio communication system.
Α. Μπελεχάκη
2011-2013
16.731
EU-HOU - Connecting classrooms to the Milky Way
Ι. Α. Δαγκλής
2010-2012
11.333
EuroPlaNeT RI - European Planetology Network Research Infrastructure
Ι. Α. Δαγκλής
2009-2013
113.420
SAFER: Services and Applications for Emergency Support
Χ. Κοντοές
2009-2011
128.000
LinkER: GMES EMERGENCY – SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF AN OPERATIONAL GLOBAL MONITORING FOR ENVIRONMENT AND SECURITY SERVICE IN THE FIELD OF EMERGENCY MANAGEMENT
Χ. Κοντοές
2009-2011
126.000
MASSIVE: MAPPING SEISMIC VULNERABILITY AND RISK OF CITIES
Χ. Κοντοές
2009-2011
180.000
Hands-On Universe teacher training and support program
Ι. Α. Δαγκλής
2008-2010
17.694
LIMES: LAND/SEA INTEGRATED MONITORING FOR EUROPEAN SECURITY
Χ. Κοντοές
2006-2010
121.000
3HAZ-CORINTH: EARTHQUAKES, TSUNAMIS AND LANDSLIDES IN THE CORINTH RIFT, GREECE. A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR MEASURING, MODELLING AND PREDICTING THEIR TRIGGERING MODES AND THEIR EFFECTS
Χ. Κοντοές
2005-2007
34.000
ISLA: LAND AND WATER MANAGEMENT IN MEDITERRANEAN ISLANDS USING EARTH OBSERVATION DATA
Χ. Κοντοές
1998-2000
80.000
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα