Ερευνητικές Δραστηριότητες

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου δραστηριοποιούνται σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε αστρονομία, αστροφυσική, διαστημικές επιστήμες, παρατήρησης της Γης με μεθόδους δορυφορικής και επίγειας τηλεπισκόπησης, καθώς επίσης και ασύρματων τηλεπικοινωνιών, επεξεργασίας σήματος και της πληροφορικής ως υποστηρικτικών εργαλείων όλων των προηγούμενων. Επίσης, αναπτύσσουμε εξοπλισμό για το 2.3 μ τηλεσκόπιο Αρίσταρχος. Στο έργο του Ινστιτούτου συμπεριλαμβάνεται η συστηματική συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων που πραγματοποιούνται στην επιφάνεια της Γης και στο διάστημα και αφορούν την χερσαία και θαλάσσια επιφάνεια της Γης, την ατμόσφαιρα, ιονόσφαιρα και μαγνητόσφαιρα της Γης, τον διαπλανητικό χώρο, τις μαγνητόσφαιρες, ιονόσφαιρες και εξώσφαιρες άλλων πλανητών και την ατμόσφαιρα του Ήλιου. Πιο συγκεκριμένα οι βασικές θεματικές περιοχές έρευνας του ινστιτούτου είναι ακόλουθες:

Επίγεια Αστροφυσική [+/-]

Υποστήριξη του διαστημικού τηλεσκοπίου Γαία [+/-]

Αστροφυσική Υπερύθρου [+/-]

Αστροφυσική Ακτίνων-Χ [+/-]

Ιονοσφαιρική Φυσική [+/-]

Ηλιακή και Ηλιοσφαιρική Φυσική [+/-]

Διαστημική Έρευνα και Τεχνολογία [+/-]

Τηλεπισκόπηση [+/-]

Επεξεργασία Σήματος, Αναγνώριση Προτύπων και Τηλεπικοινωνίες [+/-]


Ετήσιες Αναφορές Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

Μία αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου κατά την περίοδο 2005-2012 είναι διαθέσιμη, στα αγγλικά, στο ακόλουθο αρχείο.

Το Μάρτιο του 2014 το ΙΑΑΔΕΤ αξιολογήθηκε από μια διεθνή επιτροπή ειδικών και κατατάχθηκε 12ο ανάμεσα στα 31 ερευνητικά ινστιτούτα του χώρας και 1ο ανάμεσα στα τρία ινστιτούτα του ΕΑΑ. Η αναφορά της επιτροπής, στα αγγλικά, είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα πεπραγμένα του καθηγητή Βασίλη Χαρμανδάρη, Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ κατά την περίοδο 2013-2018 είναι διαθέσιμα εδώ.

Οι ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του ΙΑΑΔΕΤ από τη δημιουργία του το 2012, λόγω της συνένωσης του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής με το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, έως και σήμερα, είναι διαθέσιμες στα ελληνικά.

2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Παλαιότερες ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Αστρονομίας και Αστροφυσικής είναι διαθέσιμες στα ελληνικά.

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

Παλαιότερες ετήσιες αναφορές των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης είναι διαθέσιμες στα ελληνικά.

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα