Δράσεις διάχυσης Αστρονομίας για μικρούς και μεγάλους

Το προσωπικό διάχυσης επιστήμης του ΙΑΑΔΕΤ το οποίο υποστηρίζει τα Κέντρα Επισκεπτών, επιπλέον των τακτικών πρωινών ξεναγήσεων σε σχολεία και οργανωμένες ομάδες, καθώς και των τακτικών βραδινών ξεναγήσεων και αστροπαρατήρησης του αττικού ουρανού με τα ιστορικά τηλεσκόπιά μας τόσο στο Θησείο όσο και την Πεντέλη διοργανώνει μια σειρά από δράσεις οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε θέματα αστρονομίας και διαστημικής φυσικής.

Οι δράστηριότητές μας είναι στοχευμένες, έχοντας πάντα ως γνώμονα τα χαρακτηριστικά ηλικίας των παιδιών, είναι βιωματικές και διαδραστικές. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με την αστρονομία και το διάστημα με έναν ευχάριστο τρόπο που εξασφαλίζει ότι φεύγοντας οι μικροί μας φίλοι έχουν αποκομίσει ουσιαστική γνώση και ενδιαφέρον για την επιστήμη. Χρησιμοποιούμε ως εργαλείο το παιχνίδι, τη μίμηση και τη φαντασία των παιδιών που είναι βασικό χαρακτηριστικό της ηλικίας τους. Φυσικά από τα προγράμματά μας δε λείπουν τα πειράματα, οι κατασκευές και οι προσαρμοσμένες ομιλίες, χωρίς αυτές να είναι απλά μία παρουσίαση διαφανειών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με ειδικούς σε εκπαιδευτικά θέματα και υλοποιείται από άτομα με γνώσεις αστρονομίας και πολυετή εμπειρία και ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο μενού αριστερά της παρούσας σελίδας μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά της δράσεις αυτές, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες.

Αναλυτικές λεπτομέριες για μελλοντικές δράσεις ανακοινώνονται πάντοτε στη ιστοσελίδα του Facebook των Κέντρων Επισκεπτών.

Επιπλέον, το συνοπτικό πρόγραμμα των όλων των δράσεων αστρονομίας για τον τρέχοντα μήνα είναι διαθέσιμο εδώ.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα