Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) είναι ένα από τα τρία ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του πρώτου ερευνητικού ιδρύματος του ελληνικού κράτους. Το έργο του Ινστιτούτου αφορά στη μελέτη των φαινομένων που διαδραματίζονται στο μακρινό σύμπαν, τους γαλαξίες, τους αστέρες και τη μεσοαστρική ύλη καθώς στον διαπλανητικό χώρο, τον Ήλιο, τις μαγνητόσφαιρες, ιονόσφαιρες και εξώσφαιρες των πλανητών. Στο έργο του συμπεριλαμβάνεται η συστηματική συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων και παρατηρήσεων που πραγματοποιούνται στην επιφάνεια της Γης και στο διάστημα αλλά και η διάχυση της γνώσης αυτής προς το ευρύ κοινό.

Έρευνα

Περιηγηθείτε στα ερευνητικά πεδία του ΙΑΑΔΕΤ

Αστεροσκοπείο Χελμού

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τηλεσκοπίου 2.3μ "Αρίσταρχος"

Υποδομές

Ενημερωθείτε για τις ερευνητικές υποδομές μας

Εκπαίδευση

Υποστηρίζουμε την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων

Κέντρα Επισκεπτών

Ανακαλύψτε το Σύμπαν μαζί μας!

Σεμινάρια

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα σεμιναρίων μας

Αναφορές

Ετήσιες Αναφορές & Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Παρακολούθηση Πυρκαγιών

Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου

Συνθήκες Ιονόσφαιρας

Δείτε τις συνθήκες της Ιονόσφαιρας σε πραγματικό χρόνο

SENTINEL-1 Διαφορικά συμβολογραφήματα

Θέαση/κατέβασμα τελευταίων συμβολ/φημάτων κεντρικής Ελλάδας από το AIPS

Σταθμός επεξεργασίας GNSS

Θεαση τελευταίων επιλύσεων θέσης σταθμών GNSS της Ελλάδας από το NGProS

Πρόγραμμα BEYOND

Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (BEYOND)

Οι Φύλακες της Σελήνης

Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Τηλέφωνο Κέντρου
Επισκεπτών Πεντέλης
210-8109107, 210-3490022

 

Τηλέφωνο Κέντρου
Επισκεπτών Θησείου
210-3490160, 210-3490036

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα