Θέσεις Εργασίας - 2017

 1. Nέα Θέση Ερευνητή Γ στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

  Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει μία θέση Εντεταλμένου Ερευνητή (Γ' βαθμίδας) με τριετή θητεία και γνωστικό αντικείμενο “Ηλιοφυσική με έμφαση στη μελέτη του Ήλιου και του γεωδιαστήματος”. Η λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών είναι η 22η Σεπτεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

  | Δημοσίευση: 22/08/2017 | Προθεσμία Υποβολής: 22/09/2017 |
 2. Θέση Ερευνητή Β (από εξέλιξη) στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

  Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει μία μόνιμη θέση Κύριου Ερευνητή (Β' βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο “Παρατηρησιακή Αστροφυσική με έμφαση στην Αστρονομία Ακτίνων Χ και στην Κοσμολογία” η οποία προέκυψε από αίτημα εξέλιξης Ερευνητή Γ’ βαθμίδας. Η λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών είναι η 17η Ιουλίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

  | Δημοσίευση: 10/07/2017 | Προθεσμία Υποβολής: 17/07/2017 |
 3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργατών στο πλαίσιο αναγκών του έργου Sentinels Rolling Archive Operations στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

  Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Sentinels Rolling Archive User Access, Operations, Maintenance and Evolutions που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων για ειδικούς επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Ιδρύματος Πληροφορικής ή παρεμφερούς εξειδίκευσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

  | Δημοσίευση: 26/05/2017 | Προθεσμία Υποβολής: 14/06/2017 |
 4. Δύο Θέσεις Ερευνητή Β (από εξέλιξη) στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

  Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύσσει δύο μόνιμες θέσης Κύριου Ερευνητή (Β' βαθμίδας), οι οποίες προέκυψαν από αντίστοιχα αιτήματα εξέλιξης Ερευνητών Γ’ βαθμίδας. Η μία θέση έχει γνωστικό αντικείμενο "Τηλεπισκόπηση του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος με έμφαση σε δεκτες SAR και υπερφασματικούς δέκτες” και η δεύτερη “Φυσική του Διαστήματος με έμφαση στην Ιονόσφαιρα της Γης”. Η λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών είναι η 5 Μαΐου 2017. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

  | Δημοσίευση: 07/04/2017 | Προθεσμία Υποβολής: 05/05/2017 |
 5. Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

  Το Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και τηλεπισκόπισης (ΙΑΑΔΕΤ) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) θα διαθέσει μία υποτροφία διάρκειας ενός χρόνου σε εναν υποψήφιο διδάκτορα στον τομέα της παρατηρησιακής Αστροφυσικής, της επιστήμης διαστήματος ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο. Η υποτροφία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2017. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργαστεί στο πρόγραμμα Science Archives Publication System (SAPS) και θα ειναι υπεύθυνος για την εισαγωγή επιστημονικών δεδομένων στο σύστημα, τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και στον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων που εξάγει το σύστημα από τις δημοσιεύσεις. Απαραίτητη είναι η γνώση της δομής και της οργάνωσης των παρατηρησιακών δεδομένων στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπαικής διαστημικής Εταιρείας, (European Space Agency (ESA) science missions) και η εμπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία τους. Επίσης είναι απαραίτητη η εξοικείωση με την χρήση της βάσης αστρονομικών δημοσιεύσεων Astrophysics Data System (ADS) και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους επιστημονικούς υπεύθυνους του έργου, Δρ. Α. Ακύλα και Δρ. Ο. Γιαννακή. Η προθεσμία για την υποβολή είναι 24 Μαρτίου 2017. Μαζί με το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλούν και τα ονόματα δύο συνεργατών που είναι διαθέσιμοι να δώσουν συστατική επιστολή.

  | Δημοσίευση: 10/03/2017 | Προθεσμία Υποβολής: 24/03/2017 |
 6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης με χρήση τεχνικών Lidar

  Η ομάδα Tηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης για έρευνα στην ατμοσφαιρική τηλεπισκόπηση με χρήση τεχνικών Lidar, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Η θέση αφορά επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης πτυχιούχους ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου (τμήματος Φυσικής ή παρεμφερούς πτυχίου), οι οποίοι να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κατά προτίμηση στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Σημαντική θα κριθεί η εξοικείωση με τεχνικές τηλεπισκόπησης και η προϋπηρεσία στην ανάλυση δεδομένων. Απαραίτητη είναι η διαθεσιμότητα του αιτούντος για ταξίδια και συμμετοχή σε πειράματα εκτός Αθηνών. Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Βασίλη Αμοιρίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση vamoir@noa.gr έως 6 Μαρτίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της ομάδας μέσα από την ιστοσελίδα http://apcg.space.noa.gr/ και http://pre-tect.space.noa.gr/.

  | Δημοσίευση: 16/02/2017 | Προθεσμία Υποβολής: 06/03/2017 |
 7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 θέση) για τις ανάγκες του έργου D-TECT (ERC-2016-COG)

  Η ομάδα Tηλεπισκόπησης του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης, επί συμβάσει έργου, για την διεξαγωγή μετρήσεων ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού και την ανάπτυξη επίγειας και εναέριας πλατφόρμας επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού στο πλαίσιο του έργου D-TECT (ERC-2016-COG) με ημερομηνία έναρξης την 1 Σεπτεμβρίου 2017. Η θέση αφορά επιστήμονες θετικής κατεύθυνσης πτυχιούχους ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου (τμήματος Φυσικής, Γεωφυσικής, σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή παρεμφερούς πτυχίου), οι οποίοι να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου κατά προτίμηση στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Απαραίτητη είναι η δυνατότητα του αιτούντος για ταξίδια και συμμετοχή σε πειράματα εκτός Αθηνών. Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Δρ. Βασίλη Αμοιρίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση vamoir@noa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της ομάδας μέσα από την ιστοσελίδα http://apcg.space.noa.gr/.

  | Δημοσίευση: 17/01/2017 | Προθεσμία Υποβολής: 20/02/2017 |
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

 

Αρχείο

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα