Θέσεις Εργασίας - 2019

  1. Πλήρωση μίας (1) θέσης software engineer στο πλαίσιο του έργου NELIOTA

    Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου NELIOTA, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό (ESA), το ΕΑΑ προτίθεται να απασχολήσει μερικώς έκτακτο προσωπικό για χρονικό διάστημα 20 μηνών. Το αντικείμενο της θέσης είναι “Updating and maintenance of the NELIOTA software system”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

    | Δημοσίευση: 13/03/2019 | Προθεσμία Υποβολής: 02/04/2019 |
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

 

Αρχείο

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα