Προηγούμενες δράσεις

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι συμμετοχές σχολείων σε προηγούμενες δράσεις.


Μάρτιος 2016

Σεπτέμβριος 2015

Μάρτιος 2015

Εργασίες και ιδέες από δράσεις σχολείων που συμμετέχουν μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ιστοσελίδα ΙΑΑΔΕΤ

Ιστοσελίδα ΙΑΑΔΕΤ

Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
  210-8109107, 210-3490160

Κέντρο Επισκεπτών Θησείου

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
  210-3490160, 210-3490112
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα