Συνέδρια

Εδώ μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις και ιστοσελίδες επερχόμενων συνεδρίων, καθώς και όσα έχουν οργανωθεί στο παρελθόν, που συν/διοργανώνονται από μέλη του Ινστιτούτου.


-Workshop on the "Greek Scientific Participation in Solar Orbiter / ESA mission: Perspectives & Outlook"
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Αθήνα, 6 Ιουνίου 2017
Επικοινωνία: Α. Αναστασιάδης (SOC)

-International Astronomical Union Symposium 335: Space Weather of theHeliosphere, Processes and Forecasts
Έξετερ, Ηνωμένο Βασίλειο, 17-21 Ιουλίου 2017
Επικοινωνία: Ο. Μαλανδράκη (Co-Chair of SOC)

Παλαιά Συνέδρια [+/-]

 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα