Συμμετέχοντες μαθητές

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν τα σεμινάρια, στους οποίους και θα δωθεί πιστοποιητικό συμμετοχής στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου.

Τμήμα Δημοτικού

Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Τάξη
Σχολείο
1
ΧΧΧ
ΥΥΥ
Ε
1ο Δημοτικό Πεντέλης
2
ΖΖΖΖ
ΧΧΧΧ
ΣΤ
1ο Δημοτικό Πεντέλης

Τμήμα Γυμνασίου

Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Τάξη
Σχολείο
1
ΧΧΧ
ΥΥΥ
Ε
1ο Γυμνάσιο Πεντέλης
2
ΖΖΖΖ
ΧΧΧΧ
ΣΤ
1ο Γυμνάσιο Πεντέλης


Ιστοσελίδα ΙΑΑΔΕΤ

Ιστοσελίδα ΙΑΑΔΕΤ

Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
  210-8109107, 210-3490160

Κέντρο Επισκεπτών Θησείου

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
  210-3490112, 210-3490160


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα