Υποστηρικτικό Προσωπικό

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των 22 ατόμων υποστηρικτικού ερευνητικού προσωπικού του ινστιτούτου τα οποία χρηματοδοτούνται από ερευνητικά προγράμματα μελών του ΙΑΑΔΕΤ.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Υποστήριξη Έρευνας
2108109219
Ρετιρέ
antoniadi@noa.gr
Υποστήριξη Η/Υ
2108109194
208
gvasalos@noa.gr
Υποστήριξη Τηλεσκοπίου
2108109206
Χελμός
alexg@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109109
211
gdiakogianni@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109220
Ρετιρέ
aelsaer@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109219
Ρετιρέ
gkalam@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109222
Ρετιρέ
mariakaskara@noa.gr
Διάχυση Επιστήμης
2103490036
Θησείο
ametal@noa.gr
Διδακτική Αστρονομίας…
2108109171
marmetaxa@gmail.com
Υποστήριξη Η/Υ
2108109104
Ιονοσφαιρικός Σταθμός
angmouz@noa.gr
Διάχυση Αστρονομίας
2106131247
Newall
milonasastro@hotmail.com
Υποστήριξη Η/Υ Τηλεσκοπίου
2108109150
Εργαστήριο
a.noutsop@noa.gr
Υποστήριξη Διαχείρισης Έργου…
2103490125
117
spapatheochari@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109114
219
eupavlos@noa.gr
Υπεύθυνη Πληροφοριακών Συστημάτων
2103490085
213
xpetala@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109217
Ρετιρέ
atrypitsidis@noa.gr
Διάχυση Επιστήμης
2103490036
Θησείο
dtsimpidas@noa.gr
Υποστήριξη Η/Υ
2108109108
213
vassilis.tsironis@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109174
113
a.fyts@noa.gr
Υποστήριξη Η/Υ
2108109193
209
annacharisi@gmail.com
Υποστήριξη Η/Υ
2108109108
213
therekak@noa.gr
Υποστήριξη Έρευνας
2108109219
Ρετιρέ
cpsychogyiou@noa.gr
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Ιανoυάριος 2017

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα