Ερευνητές

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας των 23 τακτικών ερευνητών του ινστιτούτου.

Όνομα
Θέση
Τηλέφωνο
Γραφείο
email
Κύριος Ερευνητής
2108109116
204
vamoir@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109194
208
anastasi@noa.gr
Εντεταλμένος Ερευνητής
2108109171
age@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109165
105
ig@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109163
107
adaperg@noa.gr
Κύρια Ερευνήτρια
2108109167
215
ik@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2103490088
2108109186
216
kontoes@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109189
218
koutroum@noa.gr
Κύρια Ερευνήτρια
2108109114
219
omaland@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109185
212
gbalasis@noa.gr
Διευθύντρια Ερευνών
2108109192
209
belehaki@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109164
109
ibellas@noa.gr
Κύρια Ερευνήτρια
2108109177
116
bonanos@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109162
110
ptb@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109129
106
xilouris@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109188
217
tronto@noa.gr
Διευθυντής Ερευνών
2108109171
sifakis@noa.gr
Εντεταλμένη Ερευνήτρια
2108109195
202
sykioti@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109174
113
ds@noa.gr
Εντεταλμένη Ερευνήτρια
2108109104
209
tsagouri@noa.gr
Διευθύντρια Ερευνών
2108109191
210
georgia@noa.gr
Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ
2108109222
104
charmandaris@noa.gr
Κύριος Ερευνητής
2108109161
111
hantzios@noa.gr
 
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Ιανoυάριος 2017

Ομαδική Φωτογραφία Προσωπικού
Αρχείο

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(1ος όροφος)

Κάτοψη Γραφείων ΙΑΑΔΕΤ
(2ος όροφος)

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα