Δημοσιεύσεις

Μια απεικόνηση του συνολικού ερευνητικού έργου των 28 μόνιμων μελών του Iνστιτούτου (23 ερευνητών και 5 μελών επιστημονικού προσωπικού), καθώς και των 9 συνεργατών ερευνητών, το οποίο έχει δημοσιευθεί καθόλη την καριέρα τους σε περιοδικά με κριτές (1,742 εργασίες) καθώς και της απήχησής του (~37,400 αναφορές), παρουσιάζεται στα ακόλουθα ιστογράμματα (Πηγή Web of Science - 23 Μαρτίου 2016).

 
  small product photo  
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 
Αναφορές στις δημοσιεύσεις αυτές
 


Οι δημοσιεύσεις των όλων των μελών του Ινστιτούτου (τόσο μόνιμων όσο και συνεργατών ερευνητών, μεταδιδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών) οι οποίες παρουσιάστηκαν σε περιοδικά με κριτές σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Web of Science, από το 2009 μέχρι και σήμερα, ακολουθούν.


Δημοσιεύσεις - 2015 (110) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2014 (92) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2013 (60) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2012 (50) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2011 (49) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2010 (65) [+/-]

Δημοσιεύσεις - 2009 (64) [+/-]

test
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα