Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα μελών του Ινστιτούτου ανά πηγή χρηματοδότησης.

Τίτλος Επιστημονικός Υπεύθυνος Διάρκεια Προΰπ/σμός ΙΑΑΔΕΤ (€)
NextGEOSS - Next Generation GEOSS for Innovation Business
Χ. Κοντοές
2017-2020
420.000
Marine-EO - Bridging Innovative Downstream Earth Observation and Copernicus enabled Services for Integrated maritime environment, surveillance and security
Χ. Κοντοές
2017-2020
123.375
Optical Infrared Coordination Network for Astronomy
Β. Χαρμανδάρης
2017-2020
TBD
TRIBUTE: TRigger BUffer zones for inundaTion Events
Ι. Κεραμιτσόγλου
2017-2018
136.650
PLANHEAT - Integrated tool for empowering public authorities in the development of sustainable plans for low carbon heating and cooling
Ι. Κεραμιτσόγλου
2016-2019
201.562
East European Center for Atmospheric Research (ECARS)
Β. Αμοιρίδης
2016-2019
178.925
GEO-CRADLE - Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS
Χ. Κοντοές
2016-2019
794.812
RECAP - PeRsonalised public sErvices in support of the implementation of the new CAP
Χ. Κοντοές
2016-2019
291.375
AHEAD - Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain
Ι. Γεωργαντόπουλος
2015-2019
163.551
FRAMEWORK SERVICE CONTRACT FOR COPERNICUS EMERGENCY MANAGEMENT SERVICE RISK AND RECOVERY MAPPING- Call for tender JRC/IPR/2014/G.2/0012/OC, EC project
Χ. Κοντοές
2015-2018
Υπό καθορισμό
DustPedia: A definitive Study of Cosmic Dust in the Local Universe
Ε. Ξυλούρης
2014-2018
266.070
HESPERIA: High Energy Solar Particle Events Forecasting and Analysis
O. Μαλανδράκη
2015-2017
215.000
PHySIS: Sparse Signal Processing Technologies for HyperSpectral Imaging Systems
Α. Ροντογιάννης
2015-2017
190.000
MarcoPolo-Monitoring and Assessment of Regional air quality in China using space Observations
Β. Αμοιρίδης
2014-2017
100.000
Παλαιότερα Ερευνητικά Προγράμματα
TREASURE: Thermal Risk Reduction Actions and tools for secure cities
I. Κεραμιτσόγλου
2015-2016
140.358
Building Capacity For a Centre of Excellence for EO-based monitoring of Natural Disasters.
Χ. Κοντοές
2013-2016
2.305.650
Large-scale demonstrators in support of GMES and GNSS based services in Athens.
Χ. Κοντοές
2013-2016
133.514
Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization.
Ι. Α. Δαγκλής,
Γ. Μπαλάσης
2012-2014
598.242
Space-Data Routers for Exploiting Space Data.
Ι. Α. Δαγκλής,
Γ. Μπαλάσης
2010-2014
236.203
Τhe Most Massive Stars in the Local Universe.
Α. Μπονάνου
2009-2013
100.000
MS MONINA-Multi-scale Service for Monitoring NATURA 2000 Habitats of European Community Interest.
Ν. Σηφάκις,
Χ. Κοντοές
2010-2013
109.000
Virtual Observatory Infrastructure for Earth Observation Data.
Χ. Κοντοές
2010-2013
303.600
COronal Mass Ejections and Solar Energetic Particles: forecasting the space weather impact.
Ο. Μαλανδράκη
2011-2014
281.671
Data Services and Analysis Tools for Solar Energetic Particle Events and Related Electromagnetic Emissions.
Ο. Μαλανδράκη
2011-2013
186.166
Short Wave critical Infrastructure Network based on new Generation of high survival radio communication system.
Α. Μπελεχάκη
2011-2013
16.731
test
Αρχική Σελίδα
EAA-Πρώτη Σελίδα
 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης
Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, 15236 Πεντέλη, Ελλάδα